tiistai 31. tammikuuta 2017

Tietoliikenne

Selvitä seuraavien termien erot ja yhtäläisyydet tietoliikenteessä, mainitse myös esimerkkejä käytännön sovelluksista, eli siis missä näitä ihan oikeasti käytetään.
Miten kyseiset termit liittyvät esim. modeemitekniikkaan, laajakaistayhteyksiin, eri lähiverkkotekniikoihin, mobiilitekniikkaan, ja mahdollisesti myös muihin yhteyksiin?

siirtoviive - vasteaika
- Siirtoviive on aika joka kuluu lähetyksen ja vastaanottamisen välillä (esim. tilisiirrossa)
- Vasteaika on tapahtuman tai toiminnon aloitushetken ja palautteen saamisen välinen aika.

synkroninen - asynkroninen
- synkroninen on reaaliaikaista kommunikointia (esim. puhelut)
- asynkroninen on ei-reaaliaikaista kommunikointia (esim. sähköposti)

sarjasiirto/-liikenne - rinnakkaissiirto/-liikenne
- sarjasiirrossa bitit kulkevat sarjassa
- rinnakkaissiirrossa bitit kulkevat rinnakkain (nopeampaa)
- molemmat ovat viestintää

simplex, half-duplex, full-duplex, multiplex
- simplex kommunikoi vain yhteen suuntaan (esim. radio)
- duplex on tietoliikenteen käsite, jolla tarkoitetaan yhteyden tai järjestelmän kaksisuuntaisuutta. 
(esim. radiopuhelin)
- multiplex yhdistää kaksi yhteyttä yhdeksi. (esim. puhelut)

kantataajuus/baseband - laajakaista/broadband
- Kantataajuussignaali varaa koko siirtotien leveyden itselleen, kun taas laajakaistalähiverkossa siirtotie on jaettu useisiin toisistaan riippumattomiin taajuuskaistoihin eli kanaviin.

piirikytkentäinen - pakettikytkentäinen
- piirikytkentäinen  on tiedonsiirtomuoto, jossa verkon ylitse muodostetaan kiinteä yhteys tiedonsiirtokanavan kautta
Pakettikytkentä on tiedonsiirtomenetelmä, jossa data jaetaan paketeiksi tiedonsiirtoa varten

yhteydellinen - yhteydetön
- yhteydellinen on yhteydessä (online)
- yhteydetön ei ole yhteydessä (offline)Lähteet:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vasteaika
https://fi.wikipedia.org/wiki/Asynkroninen_kommunikaatio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Duplex
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
http://heikki.pp.fi/Ratol/www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/fin/yleista/laajakaista_kantataajuus.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Piirikytkent%C3%A4inen_data
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakettikytkent%C3%A4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti